Autoropa - FerrariAutoropa - MaseratiAutoropa - BentleyAutoropa - Ferrari - Maserati - Bentley
Auktoriserad service
Mercedes-Benz, Jaguar och Land Rover Auktoriserad Service
Kontakta oss direkt
Tel. +46 40 43 70 00

info@autoropa.se
Nyheter
AKTUELLA SERVICEERBJUDANDEN
Autoropa Finishing Department söker nya medarbetare
Provkör Nya Bentley Continental GT redan idag!
TACK - Autoropa Racing Days 2018
Autoropa Finishing Department i Stockholm söker medarbetare
Autoropa Finishing Department i Malmö söker medarbetare
Årets Italienska bilträff – Wenngarns Slott
Nürburgring till våren? Häng med Scuderia Hanset!
 

Hållbarhetsrapport Autoropa AB

I vår Hållbarhetsrapport fastställs viktiga huvudprinciper som gäller för vårt etiska uppträdande, sociala ansvarstagande och företagets samhällsansvar. Dessa principer och vårt löpande arbete med dessa är implementerade i vår dagliga verksamhet och omfattar följande områden:

Affärsmodell
Autoropa marknadsför och säljer Ferrari, Maserati, Bentley, McLaren och Land Rovers produktprogram i Malmö och Stockholm. Autoropa bedriver också en omfattande service- och reparationsverksamhet, säljer reservdelar och andra servicetjänster samt begagnade fordon.

Med marknadens bästa kundomhändertagande ska Autoropa AB som återförsäljare för produkter och tjänster från Ferrari, Maserati, Bentley, McLaren och Land Rover samt med en serviceverkstad för egna märken och Mercedes-Benz vara ledande på den lokala fordonsmarknaden.

Kännetecknet bland våra kunder skall vara hög kvalité på våra produkter och tjänster.

Styrning av verksamheten
Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor. Vår ständiga strävan är att hela tiden vilja förbättra oss och ge kunderna "Unmatched service". Vi har valt att bygga "The Autoropa way", vårt sätt att arbeta och vårt kvalitets- och miljösystem, med stöd av de olika standarderna som finns i ISO 9000- och ISO 14000-serierna.

 

ETISKT UPPFÖRANDE
Vi ska i alla situationer uppträda korrekt och etiskt mot våra intressenter, detta gör vi genom att:

 • Våra medarbetare löpande utbildas i företagets grundläggande värderingar: respekt, ärlighet, ansvar och kvalitet.
 • Vi arbetar med att löpande identifiera och kontrollera att vi följer den lagstiftning som berör vår verksamhet. På de områden där varken lagstiftning eller bestämmelser reglerar personligt uppträdande ska varje anställd använda gott omdöme och sunt förnuft.
 • Våra intressenter ska alltid behandlas med respekt och rättvisa.
 • Vi accepterar inga former av diskriminering eller särbehandling och arbetar utifrån en fastställd jämställdhetspolicy.
 • Allt arbete inom företaget ska utföras utan påverkan av alkohol eller övriga droger.

 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Vi ska erbjuda våra anställda en trygg och säker arbetsmiljö, detta gör vi genom att:

 • Vi har kollektivavtal för samtliga anställda.
 • Vi har skyddsombud och genomför regelbundna skyddsronder.
 • Vi har rutiner för hantering och uppföljning av olyckor och tillbud.
 • Vi har ett fastställt introduktionsprogram för nyanställda.
 • Vi har skyddsutrustning och andra hjälpmedel är väl anpassade till vår verksamhet.
 • Vi har regelbundna personalmöten där vi informerar om företagets verksamhet.

 

MILJÖ
Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete i syfte att bidra till en hållbar utveckling, detta gör vi genom att:

 • Vi arbetar aktivt med effektiva transporter, återanvändning och återvinning.
 • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

GODA VERKSAMHETSMETODER
Vi ska bedriva en sund och ansvarsfull affärsverksamhet, detta gör vi genom att:

 • Vi arbetar och tar ställning mot alla former av korruption och mutor.
 • Vi medverkar inte i karteller för prisbildning, fördelning av tjänster eller uppdelning av marknaden.

 

VERKSAMHETSSTYRNING
Vi ska ha effektiva processer, rutiner och system som på ett effektivt sätt stödjer vårt dagliga arbete, detta gör vi genom att:

 • Vi har ett väl utvecklat och implementerat verksamhetsledningssystem som stödjer våra processer, rutiner och handlingsplaner.
 • Vi aktivt jobbar med ständiga och mätbara förbättringar inom våra olika verksamhetsområden.
 • Vi genomgår årliga externa revisioner enligt de ISO-standarder där vi är certifierade miljö, kvalitet.
 • Vårt CSR-arbete är uppbyggt i enlighet med ISO 26000, den vägledande standarden inom socialt ansvar och företagets samhällsansvar.

 

KONSUMENTFRÅGOR
Vi värnar om konsumenternas intressen, detta gör vi genom att:

 • Vi behandlar alltid konsumenters personliga uppgifter med sekretess.
 • Vi behandlar alltid konsumenters egendom med respekt och varsamhet.
 • Vi ger saklig och opartisk information samt använder sunda avtalsmetoder.
 • Vi har en väl fungerande hantering och support för klagomål och rutiner för skadehantering

Autoropa - Maserati
© 2002-2018 Autoropa AB   |   Webbplatspolicy   |   Hållbarhetsrapport  |   Producerat av: Drabarek.com